Tuliskan hasil operasi perpangkatan berikut

Diposting pada

Tuliskan hasil operasi perpangkatan berikut
a. -8×2^6
b. 5^4×50
c. 16/2^4
d. 98/7^3

Jawaban
a. -8 × 2⁶
= -8 × 64
= -512

b. 5⁴ × 50
= 625 × 50
= 31.250

c. 16/2⁴
= 16/16
= 1

d. 98/7³
= 98/343
= (98 : 49)/(343 : 49)
= 2/7

Jika menggunakan sifat perpangkatan
a. -8 × 2⁶
= -1 × 8 × 2⁶
= -1 × 2³ × 2⁶
= -1 × 2³⁺⁶
= -1 × 2⁹
= -2⁹
= -512

b. 5⁴ × 50
= 5⁴ × 25 × 2
= 5⁴ × 5² × 2
= 5⁴⁺² × 2
= 5⁶ × 2
= 15.625 × 2
= 31.250

c. 16/2⁴
= 2⁴/2⁴
= 2⁴⁻⁴
= 2⁰
= 1

d. 98/7³
= (49 × 2)/7³
= (7² × 2)/7³
= 2 × 7²⁻³
= 2 × 7⁻¹
= 2 × 1/7
= 2/7

Sifat perpangkatan yang digunakan adalah
1) xᵃ . xᵇ = xᵃ⁺ᵇ
2) xᵃ ÷ xᵇ = xᵃ⁻ᵇ
3) x⁰ = 1