Suku ketiga dan kelima barisan geometri berturut-turut adalah 20 dan 80

Diposting pada

Suku ketiga dan kelima barisan geometri berturut-turut adalah 20 dan 80.
Tentukan suku ke-10 barisan tersebut.

Jawaban
U3 = 20. ar²=20

U5 = 80. ar⁴=80

U5 dibagi U3

hasilnya r² = 4

maka r = 2

substitusi r ke u3

a(2)²=20

a = 5

U10 = ar⁹

= 5 (2)⁹

= 5 (512)

= 2560