Perhatikan kabinet-kabinet berikut! (a) Kabinet Natsir (b) Kabinet Sultan Hamengku Buwono IX (c) Kabinet Sukiman (d) Kabinet Burhanudin Harahap (e) Kabinet Dwikora (f) Kabinet Pembangunan Beberapa kabinet yang terbentuk pada masa demokrasi parlementer adalah

Diposting pada

Perhatikan kabinet-kabinet berikut!
(a) Kabinet Natsir
(b) Kabinet Sultan Hamengku Buwono IX
(c) Kabinet Sukiman
(d) Kabinet Burhanudin Harahap
(e) Kabinet Dwikora
(f) Kabinet Pembangunan
Beberapa kabinet yang terbentuk pada masa demokrasi parlementer
adalah ….
a. Kabinet (a),(c), dan (d)
b. Kabinet (a), (b), dan (e)
c. Kabinet (c), (d), dan (e)
d. Kabinet (d), (e), dan (f)

Jawaban
jawaban yang benar adalah A. Kabinet (a), (c), dan (d)
Sistem pemerintahan demokrasi parlementer di Indonesia terbentuk pada masa pemerintahan presiden Soekarno. Sistem demokrasi perlementer menjadikan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Maka pada masa demokrasi parlementer, pemerintahan negara Indonesia dipegang oleh kabinet-kabinet yang terbentuk dan diketuai oleh seorang perdana menteri.