Perhatikan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Maidah/5: 32 berikut ini! Jelaskan kaitan ayat

Diposting pada

Perhatikan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Maidah/5: 32 berikut ini!
Jelaskan kaitan ayat tersebut dengan hifzhu al-nafs!

Jawaban
Ayat di atas berisi larangan membunuh (menghilangkan nyawa orang lain). Setelah menjaga agama (hifzhu al-din), kewajiban selanjutnya adalah menjaga jiwa (hifzhu al-nafs) atau keberlangsungan hidup manusia. Islam memberi peringatan yang sangat tegas terhadap semua perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.