Di manakah latar tempat, latar waktu, dan latar suasana yang tergambar

Diposting pada

Di manakah latar tempat, latar waktu, dan latar suasana yang tergambar dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk?

Jawaban
Latar tempat : dukuh Paruk, latar waktu : tahun 1960, latar suasana : suasana ceria, terkesima dan panik.