Bagaimana isi kandungan Q.S. Yūnus/10: 40-41

Diposting pada

Bagaimana isi kandungan Q.S. Yūnus/10: 40-41

Jawaban
Kandungan surat yunus ayat 40:
1. Manusia ada 2 golongan, yaitu golongan yang beriman kepada al-qur’an dan golongan yang tidak beriman kepada al-qur’an
2. Golongan yang beriman kepada al-qur’an tentunya dari golongan orang yang beriman kepada Allah, dan golongan yang tidak beriman kepada al-qur’an tentunya dari golongan yang tidak beriman kepada allah
3. Allah lebih mengetahui, siapa golongan yang beriman dan yang tidak beriman, siapa golongan yang membuat kerusakan dan siapa golongan yang tidak berbuat kerusakan
Orang yang berbuat kerusakan adalah oang yang tidak melaksanakan aturan yang sudah ditetapkan dalam al-qur’an

Kandungan surat yunus ayat 41
1. Amal yang kita kerjakan untuk kita sendiri dan amal yang mereka kerjakan untuk mereka sendiri
2. Kita tidak boleh ikut campur urusan agama mereka
3. Tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada mereka
4. Kita akan mendapat balasan atas perbuatan kita, baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk