Selasa, 28 Nov 2023

Suku bangsa mana yang merupakan keturunan Vedda, Proto Melayu, dan Deutro Melayu

waktu baca 1 menit
Rabu, 25 Mei 2022 03:30 0 6 Dewa Pendidikan

Suku bangsa mana yang merupakan keturunan Vedda, Proto Melayu, dan Deutro Melayu?

Jawaban
Suku bangsa keturunan VEDA (Wedda):
1. Di luar Indonesia: Suku Hieng (Kamboja), Suku Miao-Yse (China), Suku Senoi (Semenanjung Malaya).
2. Di dalam Indonesia: Suku Kubu (jambi), Suku Toala, Tokea, Tomuna (Sulawesi Tenggara).

Suku bangsa keturunan PROTO MELAYU:
1. Suku Mentawai
2. Suku Toraja
3. Suku Dayak

Suku bangsa keturunan Deutro Melayu:
1. Suku Minang
2. Suku Melayu
3. Suku Bugis