Minggu, 03 Des 2023

Nyatakan bilangan berikut dalam perpangkatan dengan basis 2. a. 256 b. 64

waktu baca 1 menit
Jumat, 18 Feb 2022 14:04 0 6 Dewa Pendidikan

Latihan 1.1 Bilangan Berpangkat Halaman 10 Kelas 9

Nyatakan bilangan berikut dalam perpangkatan dengan basis 2.
a. 256
b. 64
c. 512
d. 1.048.576

Jawaban
a. 256
256 = 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2
= 2⁸

b. 64
64 = 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2
= 2⁶

c) 512 = 2×2×2×2×2×2×2×2×2 = 2⁹
d) 1.048.576 = 2×2×2×2×2×2×2×2×2×2 = 2¹⁰